Luận về chữ Tài và chữ Hạnh

DotCoDoChữ TÀI chữ HẠNH trên đời
Tài là ân huệ của Trời ban cho
Còn chữ hạnh phải do tự luyện
Hạnh do tâm hướng thiện mà nên
Hạnh là nhẫn, hạnh là hiền
Hạnh là đức tính của riêng loài người
Hạnh là nết, là lời thanh nhã
Với người quen kẻ lạ xung quanh
Hạnh là ngay thẳng công bình
Không gây hiềm khích , không sinh oán thù
Hạnh, sang cả cũng như nghèo khó
Chẳng mai kia, mốt nọ thay lòng
Buị đời không vẩn gương trong
Chẳng vì danh lợi bẻ cong khuôn vàng
Hạnh là chẳng vênh vang, hiếu thắng
Mà mang ơn sâu nặng của đời
Tiếp tục đọc

Advertisements

Sớ tống tà: 35 năm “bác” vào thành

1.

Hồ Chí Minh chém giết đều,

Ngày nào cũng có một hai tin buồn.

Hồ Chí Minh cướp rất thường,

Đêm ngày băng đảng nhố nhăng lộng hành.

Hồ Chí Minh trấn lột nhanh,

Giựt giây chuyền, cướp xế ngon của người.

2.

Hồ Chí Minh nổi cơn ghiền,

Hè nhau chích choác tự nhiên như ruồi.

Hồ Chí Minh ổ mãi dâm,

Mặc cho đĩ điếm thả rong ngoài đường.

Hồ Chí Minh đượi trá hình,

Giả vờ hớt tóc, bán dâm hành nghề.

Hồ Chí Minh lộng “mát sa”,

Mát trên, nóng dưới, “Bác” tiêu tán thoòng.

Tiếp tục đọc

Việt Minh, Việt Cộng, Việt Kiều

Chỉ cần một ít Đô La,
Việt Gian phản quốc hóa ra Việt Kiều!

 Dân ơi ta bảo dân này
Dân ra ngoài ruộng, dân cày mình dân.
Cấy cày bổn phận con dân,
Quốc hội bận họp bán dần nước non.

Lạy thượng đế bao giờ con hết khổ?
Tổ cha mày còn khổ mãi nghe không?
Ai bảo quyết chí chung lòng,
Đi theo cộng sản vót chông diệt thù?
Bây giờ mới biết rằng ngu
Tỉnh ra thì cũng đã gù cả lưng

Tiếp tục đọc

36 Con Dế Chũi

36 con dế chũi
Bùn dơ nào cũng lủi
Xoay xở kiếm tí danh
Không kị phân thằng hủi
Học quá nên hóa ngu
Cái não con chuột chù
Mon men chơi, đánh bạn
Bọn chuột cống trong khu
Đám chuột cống tàn ác
Chúng sở trường xé xác
Gà vịt thỏ bò dê
Ăn cho mập, xả rác
Hang ổ chúng thối òm
Máu khắp nơi đỏ lòm
Chúng vẫn luôn tắm máu
của đám thỏ, gà còm
Hang ổ chúng tiêu tan
Bởi chúng quá gian tham
Hành động như beo sói
Tiếp tục đọc

Ca dao Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Việt kiều ngồi thải trên cầu
Đảng như bầy chó đứng chầu dưới sông
Ăn no Đảng nổi chứng ngông:
Bắt, giam, quản chế, siết gông dân lành

Hôm qua Đảng hứa quyết lòng:
“Cái kim sợi chỉ, Đảng không tơ hào.”
Hôm nay ma quỉ ập vào
Cái kim để lại, bạc vàng lấy đi. (Chiến dịch đánh cướp Tư Sản)
Dân khờ trố mắt ra nhìn:
“Hôm qua thế ấy, hôm nay thế này.”
Đảng rằng: “Đảng có dối đâu,
Vàng bạc có giá, báu gì cái kim?”

Tiếp tục đọc